alegia

Proiektu honen helburua eskualdean, nazio mailan edo atzerrian dabiltzan alegiarrak une oro herriko albiste, ekitaldi eta zerbitzu jakinaren gainean egotea da, web orri dinamiko eta eguneratu baten bidez. Aipatu bide batez, web orriko agenda, agenda kolaboratibo bat dela, herriko egitasmo eta elkarte ezberdinek eguneratzeko aukera dutelarik.

Erabiltzaileek Alegiako Udalari beraien iritzi, kontsulta, galdera eta abar egin ahal izateko aukera dute, tramiteak online betetzeko aukera…

Gaineratu, web orria egiteaz arduratzeaz gain, Alegiako Udalaren identitate irudia sortzeaz ere arduratu garela.

  • Alegiako Udalari eginiko identitate eta web orriaren irudiak
  • Alegiako Udalari eginiko identitate eta web orriaren irudiak
Alegiako Udalari eginiko identitate eta web orriaren irudiak

Alegiako Udalari eginiko identitate eta web orria irudiak
Alegiako Udalari eginiko identitate eta web orriaren irudiak
Alegiako Udalari eginiko identitate eta web orriaren irudiak